Søg støtte

Søg

Bro til fællesskabet


Donation

Projekt

Et sundt og trygt ældreliv

Kirsebærhavens aktivitetscenter

Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for alle Aabenraa Kommunes borgere over 60 år samt foreninger for denne målgruppe. Centret arbejder for at skabe en platform for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen og aktivere så mange borgere som muligt. Centret er brugerstyret, og frivillige står for alle aktiviteter og arrangementer. Med donationen kan brugerrådet igangsætte projektet ”Et sundt og trygt ældreliv”, som skal afholdes i Kirsebærhavens Aktivitetscenter i foråret 2023. Der vil være foredrag og kurser om fx IT-sikkerhed, økonomi og sund kost, hvilket skal ruste medlemmerne til hverdagen som pensionist og forbedre deres sundhed, trivsel og tryghed.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2022

Modtager

Kirsebærhavens aktivitetscenter

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår