Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Et Vesterbro for alle

Settlementet Vesterbro

Settlementet har arbejdet for og med socialt udsatte på Vesterbro siden 1911. De er til daglig i kontakt med en stor gruppe sårbare og udsatte mennesker, bl.a. gennem Café Sonja, der er en af de socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Denne donation går til at rekruttere og uddanne flere frivillige til caféen, som kan være med til at sætte nye fællesaktiviteter i gang, hvor de udsatte mødes med andre vesterbroere. De udsatte tilbydes også et meningsdannerforløb, hvor de kan komme til orde om deres situation og være med til at tale om mulige løsninger. Projektet skal samle det gamle og nye Vesterbro i et fællesskab, hvor alle kan lære af hinanden, og hvor socialt udsatte får accept og en stemme.

Tildelt støtte

900.000 kr.

2020

Modtager

Settlementet Vesterbro

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle