Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Etablering af snoezelrum

Fonden Mindsteps Videncenter

Mindsteps blev etableret i 2009 af fem forældrepar til børn med hjerneskade og drives af en bestyrelse bestående af forældre. Der er ikke ansat dagligt personale i træningscentret, der har åbent døgnet rundt. Hver familie betaler et månedligt kontingent til driften af stedet og kommer i Mindsteps på daglig basis eller efter behov. Hjerneskadede børn og unge har ofte svære sansemæssige forstyrrelser, der kan få dem til at lukke af for sanser og omverden, og som påvirker deres udvikling og trivsel. Med denne donation skal derfor etableres et snoezelrum, der skal fungere som et stimulerende læringsrum, hvor brugerens sanseintegration, indlæring, hukommelse og evne til at indgå i relationer udvikles og forbedres. Samtidig skal rummet være et frirum, der kan bidrage til at give ro, velvære og nydelse for den enkelte bruger.

Tildelt støtte

372.852 kr.

2021

Modtager

Fonden Mindsteps Videncenter

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start