Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Fædrene på banen

DGI Storkøbenhavn

Undersøgelser viser, at fædre i socialt udsatte familier typisk er meget fraværende og derfor ofte mangler et nært forhold til deres børn. Dette kan have konsekvenser for barnet på længere sigt, da der er blevet påvist en sammenhæng mellem nære relationer til forældre i barndommen og fremtidig beskæftigelse og trivsel. Med denne donation ønsker DGI Storkøbenhavn at give fædre i sociale boligområder muligheden for at få en nær relation til deres børn og skabe et lokalt netværk for familien. DGI Storkøbenhavn vil etablere et gratis idrætstilbud, der tager udgangspunkt i lokalområdets interesser, og dermed skabe rammer for, at fædrene kan være aktive med deres børn. Fædrene vil herigennem få tilbudt en minitræneruddannelse. Der vil blive rekrutteret 60 fædre og cirka 90 børn fra tre boligområder.

Tildelt støtte

1.486.000 kr.

2017

Modtager

DGI Storkøbenhavn

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start