Søg støtte

Søg

Kursus og badeaktiviteter


Donation

Projekt

Fælles Demenskort

OUH Svendborg Sygehus

Patienter med demens kan have vanskeligt ved at udtrykke behov og ønsker, hvilket betyder, at patienter med demens ofte ikke bliver mødt som det menneske, de er bag sygdommen. Dette kan samtidig medvirke til frustration og utilfredshed med personalets behandling og pleje blandt de pårørende. Denne donation skal bruges til at udvikle og teste et Fælles Demenskort (FDK) på OUH Svendborg Sygehus. Demenskortet skal give den sundhedsprofessionelle et hurtigt overblik og indeholde information om den enkelte borgers diagnose, sociale forhold, funktionsevne, vaner, interesser, pleje og medicinering. Informationerne ajourføres fra de sundhedsprofessionelle fra primær- og sekundærsektoren, der er tilknyttet borgeren med demens, i samarbejde med patienten og de pårørende. Donationen dækker udvikling, implementering, test og effektmåling af Fælles Demenskort (FDK) i testkommunerne Svendborg og Faaborg-Midtfyn.

Tildelt støtte

750.000 kr.

2020

Modtager

OUH Svendborg Sygehus

Region

Syddanmark