Søg støtte

Søg

Flere ind i ForeningsDanmark


Donation

Projekt

Fælles om social teknologi

Værkstedet, Dagtilbud Arbejdsliv & øvebaner, Fagcenter for Livskraft, ÆH Aalborg

Værkstedet er et aktivitets- og samværstilbud for omkring 150 voksne med udviklingshæmning, der er tilknyttet forskellige dagbeskæftigelsestilbud. Værkstedet har med succes afprøvet forskelligt elektronisk udstyr, fx Moto Tiles, der er elektroniske fliser, som med lys motiverer og opfordrer til interaktion og fysisk leg. Derfor ønsker Værkstedet at indkøbe forskellige elektroniske redskaber samt at oprette et ”teknotek”, hvor brugerne kan låne tingene. Målet er, at brugerne kan afprøve forskellige ting og derigennem lære og udvikle sig til at kunne deltage i eksempelvis beskyttet værksted eller blot blive mere nysgerrige på at deltage i fællesskaber og samvær omkring teknologierne.

Tildelt støtte

164.600 kr.

2021

Modtager

Værkstedet, Dagtilbud Arbejdsliv & øvebaner, Fagcenter for Livskraft, ÆH Aalborg

Region

Nordjylland