Søg støtte

Søg

BROEN hjælper udsatte børn


Donation

Projekt

Fællesskab og bevægelse

Randers kommune, Center Åbakken

Beboerne på Plejecenter Bakkegården ønsker sig en gynge i haven, som også kan bruges af personer i kørestol. En gyngetur kan medvirke til at øge beboernes årvågenhed ved at vække og stimulere sanserne. De vuggende bevægelser styrker også beboernes balance og kan mindske udadreagerende adfærd, som dermed giver ro og trivsel beboerne imellem. Donationen gør det muligt at indkøbe en kørestolsgynge med plads til tre personer, så den kan bruges i den daglige træning og til at skabe fællesskab mellem de 76 beboere, der har varige funktionsnedsættelser i form af reduceret gang- og standfunktion.

Tildelt støtte

47.947 kr.

2022

Modtager

Randers kommune, Center Åbakken

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår