Søg støtte

Søg

Gratis førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Fællesskab på hjul

Cykling uden alder

Dette projekt skal øge livskvaliteten blandt ældre og ensomme, der savner nærvær og har lyst til at komme ud i naturen med ligesindede. I dag sørger 2.500 frivillige piloter for, at ældre på plejehjem kan komme på tur i cykelrickshaws. Turene giver ikke kun frisk luft, men danner i høj grad rammen om et stærkt fællesskab ældre og piloter imellem. Dette projekt skal give de ældre mulighed for at komme ud på langture, hvor ti rickshaws drager afsted på fælles tur over tre dage med tyve beboere og et tilsvarende antal piloter og plejepersonale. Erfaringer fra to gennemførte langture har bl.a. vist, at mennesker med demens bliver mere selvhjulpne, mindre præget af sygdom og dermed en naturlig del af fællesskabet på turene. Formålet med dette projekt er således at efterprøve de foreløbige antagelser om effekten af langturene på de ældres helbred og trivsel og dernæst at udvikle og dokumentere en metode og nem anvendelig praksis, så langture kan udbredes til hele landet. Endelig vil det blive undersøgt, hvorvidt de positive virkninger fra langturene kan overføres til mindre omkostningstunge dagture i større grupper. I løbet af det første år er målet at gennemføre tre langture á tre dage med 40-50 deltagere pr. tur. Desuden er planen at gennemføre 10-15 dagture med 20-25 deltagere pr. tur.

Tildelt støtte

2.400.000 kr.

2016

Modtager

Cykling uden alder

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet