Søg støtte

Søg

Udendørs hjertestarterskab


Donation

Projekt

Fællesskabende aktiviteter

Kirkens Korshær

Børnecafeen i Aakirkeby er et åbent fritidstilbud for børn og unge fra udsatte familier på Bornholm. En del af brugerne er fra flygtningefamilier, hvor særligt de unge har svært ved at finde fællesskaber og nye netværk i deres fritid, bl.a. på grund af manglende økonomiske og sociale ressourcer i familien. Med denne donation vil Børnecafeen tilbyde aktiviteter for børn og unge fra både flygtningefamilier og etnisk danske familier, så der sker en inklusion mellem de to grupper lokalt. Kendetegnet for målgruppen er, at de ikke er i fællesskaber med andre børn og unge, så målet med projektet er at styrke fællesskabet og bygge venskaber og netværk på tværs af kulturelle baggrunde. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte brætspilscafeer, fællesspisninger, museumsbesøg og ture ud af huset til fx svømmehallen eller biografen. De unge vil også få mulighed for selv at være med til at arrangere og gennemføre aktiviteter og på den måde opleve at bidrage til fællesskabet.

Tildelt støtte

250.600 kr.

2021

Modtager

Kirkens Korshær

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start