Søg støtte

Søg

Early Numeracy and Math


Donation

Projekt

Fællesskaber for sårbare unge

Unge for Ligeværd

UFL har cirka 1.000 unge medlemmer med særlige behov, hvoraf mange har svært ved at danne sociale relationer og derfor lever i ensomhed. Men i foreningens 23 klubber finder de unge sammenhold og fællesskab med ligesindede, og derfor gør klubberne en stor positiv forskel for de unges mentale velbefindende. Denne donation skal derfor gå til at klæde eksisterende klubmedlemmer på til at være ambassadører for klubberne. Ambassadørerne skal trænes i at fortælle andre unge med særlige behov om klubberne, de muligheder, klubberne rummer, og ambassadørernes egne veje ind i klubberne. Det kræver mod og forberedelse af ambassadørerne, hvilket foreningens frivillige skal hjælpe dem med. Målet er dels at give ambassadørerne succesoplevelser med at stille sig op foran andre mennesker og dels at tiltrække endnu flere unge med særlige behov til klubberne og derigennem give dem det fællesskab, som de måske har vanskeligt ved at finde andre steder.

Tildelt støtte

1.132.140 kr.

2020

Modtager

Unge for Ligeværd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start