Søg støtte

Søg

Fællesskabet Glad


Donation

Projekt

Fællesskabet Glad

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Mange mennesker med udviklingshandicap har få eller ingen sociale relationer, og ifølge organisationen LEV har en ud af fire med udviklingshæmning ikke en familie eller et bagland at besøge i weekender og ferier. Med donationen kan Jysk Børneforsorg videreføre Fællesskabet Glad, som er forskellige tilbud om samvær, hygge og gode oplevelser for personer med udviklingshæmning. Det skal modvirke ensomhed blandt de 18-35-årige og give dem et sted at komme på de tidspunkter, hvor ensomheden fylder meget.

Tildelt støtte

250.000 kr.

2023

Modtager

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle