Søg støtte

Søg

Fællesskabsmålingen

Mennesker, som lever på kanten af eller uden for fællesskaber, drømmer om en meningsfuld hverdag – og for mange er det ensbetydende med et job. Men langt de fleste oplever, at der ikke er plads til dem på arbejdsmarkedet.

I Danmark findes der mange fantastiske fællesskaber, som de fleste heldigvis er en del af. Men det er desværre ikke alle forundt. Oplevelsen af at stå uden for samfundets fællesskaber er i vid udstrækning ledsaget af svære levekår med sociale udfordringer og fysiske såvel som psykiske helbredsproblemer.

TrygFonden står i samarbejde med Mary Fonden bag Fællesskabsmålingen, som er en undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Den giver et indblik i danskernes egen vurdering af, hvordan de har det, og i hvilken grad de oplever at være en del af samfundets fællesskaber.

Størstedelen af den danske befolkning trives – men der er også store grupper med livsudfordringer, der gør det svært at deltage i fællesskabet

Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden

Fællesskabsmålingen 2017 fandt, at 78 pct. af den danske befolkning har en høj livskvalitet, få fysiske og psykiske skavanker og en oplevelse af at indgå i de aktiviteter og relationer, som de ønsker.

Hvor de 78 pct. udgør et flertal, som trives, eksisterer der en risikogruppe på 18 pct. af befolkningen, som har en lavere livskvalitet og deltagelse i centrale fællesskaber som arbejdsmarkedet og fritidsforeningslivet. De resterende 4 pct. af befolkningen, udsattegruppen, døjer med komplekse fysiske og psykiske udfordringer og en oplevelse af i vid udstrækning at stå udenfor samfundets fællesskaber og aktiviteter.

”Fællesskabsmålingen viser, at størstedelen af den danske befolkning trives og oplever at være en del af samfundets aktiviteter og fællesskaber. Men den viser også, at store grupper døjer med livsudfordringer, som gør det svært at deltage. Ved at blive klogere på disse barrierer for deltagelse, kan vi som samfund forhåbentlig blive endnu bedre til at sørge for, at alle bliver en del af fællesskabet,” fortæller Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden.

I 2021-2022 har vi igen taget temperaturen på fællesskaberne i Danmark, og i slutningen af året præsenterer vi resultaterne for Fællesskabsmålingen 2.

Bag om Fællesskabsmålingen 2019

Vi gennemførte i 2019 et kvalitativt studie (Bag om Fællesskabsmålingen) af risiko- og udsattegruppen fra Fællesskabsmålingen. Formålet var dybdegående at undersøge ønsker til deltagelse i disse grupper samt afdække barrierer for gruppernes adgang til deltagelse i fællesskaber.

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef