Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Projekt

Fællesskabsmedarbejder

Foreningen Kappelborgs Venner

Kappelborg er Skagens kulturhus, hvor unge som gamle mødes til kulturelle oplevelser. Kappelborgs centrale placering har dog medført uønsket uro og hærværk fra byens sårbare unge, der mangler et sted at være og noget at være fælles om. For at inkludere og imødekomme de unge, går denne donation til en fællesskabsmedarbejder, der gennem kulturelle, involverende tiltag skal skabe bærende relationer og være bindeled mellem forskellige brugergrupper, så Kulturhus Kappelborg igen bliver et trygt sted med positive fællesskaber. Kulturhuset har i de seneste år tilbudt aktiviteter som bl.a. ungdomskoncerter, e-Sportsfinalevisning i biografen, skater- og løbehjulskonkurrencer på skaterbanen samt etablering af et gamer-rum. Det er målet, at de unge vil blive aktivt medskabende, opleve sig inkluderet og tage ejerskab for stedet, og at ejerskabsfornemmelsen vil nedbringe omfanget af uro og hærværk og i stedet fremme et positivt miljø med plads til alle.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2020

Modtager

Foreningen Kappelborgs Venner

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start