Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Projekt

Fængselsprojektet

Krims Retshjælp

Midlerne går til et toårigt projekt, der skal hjælpe unge flygtninge med at blive integrerede i det danske samfund. Som ny i landet er det ikke let at lære danske unge at kende på normale betingelser, og derfor vil DFUNK arrangere sommercamps. Her kan flygtningene tilbringe tid sammen med danskere og derigennem tilegne sig nogle af de sproglige og kulturelle færdigheder, som deres danske jævnaldrende har lært igennem deres opvækst og skolegang. Det vil styrke deres muligheder for, at de senere kan klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, for selvom unge flygtninge ofte har mange barrierer at overvinde, er mange af dem ressourcestærke unge mennesker med en stærk drivkraft til at skabe sig et nyt liv. Sommercampene er fem intense dage, hvor flygtningene møder andre unge og bl.a. gennem sociale aktiviteter og kreative workshops får del i fællesskaber, der kan være afgørende for deres fremtid i Danmark. Campene planlægges og ledes af unge frivillige, hvoraf halvdelen selv er flygtninge. Projektets målgruppe er cirka 800 unge flygtninge i alderen 15-30 år, hvoraf hovedparten vil være kommet til Danmark uden familie eller andre omsorgspersoner.

Tildelt støtte

591.391 kr.

2017

Modtager

Krims Retshjælp

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle