Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Fængselsprojektet

Krims Retshjælp

Denne donation går til en indsats, der skal hjælpe indsatte i lukkede fængsler med juridisk rådgivning. Indsatte har ofte udfordringer med familie, gæld, administrative afgørelser og sanktioner samt forberedelse og afvikling af prøveløsladelse, og derfor har de behov for juridisk hjælp. Krims Retshjælp har adskillige års erfaring med at holde månedlige rådgivningsdage i fængslerne Enner Mark og Herstedvester. Med donationen kan tilbuddet udvides til Storstrøm Fængsel med 250 pladser samt en række åbne fængsler, hvor der skal tilbydes rådgivning gennem både individuelle samtaler og foredrag. Målet med indsatsen er at undgå yderligere social marginalisering og forebygge, at de indsatte vender tilbage til kriminalitet efter løsladelsen.

Tildelt støtte

800.000 kr.

2020

Modtager

Krims Retshjælp

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle