Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Færre magtanvendelser via træning i konflikthåndtering – et pilotstudie

LOS - De private sociale tilbud

Næsten 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet i sociale tilbud. De befinder sig i en svær situation, og der opstår jævnligt konflikter, hvilke de professionelle, som arbejder med de udsatte børn og unge, skal kunne håndtere. Dette projekt vil pilotteste de to internationalt veldokumenterede metoder til at håndtere konflikter Anger Management (AM) og Aggression Replacement Training (ART). Pilotprojektet skal bidrage med viden til en større forskningsbaseret effektmåling af AM og ART. Bl.a. skal pilotstudiet afdække, hvilke parametre der skal måles på i hovedprojektet, samt hvordan målingerne skal foretages. Målet er i sidste ende at skabe bedre trivsel for de udsatte børn, unge og voksne på landets opholdssteder ved at nedbringe omfanget af magtanvendelse og styrke samarbejdet mellem beboere og socialarbejdere.

Tildelt støtte

1.973.023 kr.

2015

Modtager

LOS - De private sociale tilbud

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet