Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Forskningsprojekt

Familie-fokuseret sygepleje

Amager Hvidovre Hospital

Donationen går til at undersøge, om man med gruppebaseret undervisning til patienter med atrieflimren og involvering af pårørende gennem familiesamtaler kan forbedre livskvaliteten og nedsætte utrygheden hos både patienter og pårørende. Atrieflimren (AF) er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse og rammer 1-2 pct. af befolkningen. Konsekvenserne af AF kan være komplikationer, bl.a. i form af stroke og større blødninger. Undersøgelser viser, at AF-patienter og deres familier ofte er meget psykisk påvirkede med nervøsitet og angst til følge. Samlevere og ægtepar, hvor den ene lider af AF, oplever ofte stor usikkerhed, fordi de mangler viden om sygdommen. I dette projekt vil man ud fra interviews med AF-patienter justere og afprøve en familiefokuseret sygeplejeindsats, der indeholder både gruppeundervisning og familiesamtaler med en hjertesygeplejerske, som skal hjælpe patienten og familien til bedre håndtering af sygdommen. Første del af projektet er allerede gennemført, og denne donation går til gennemførelse af næste fase, der består af et lodtrækningsstudie med i alt 100 deltagere, som alle er patienter med nyopdaget atrieflimren og deres familiemedlemmer. Alle modtager standardpleje, og halvdelen af deltagerne modtager derudover den familiefokuserede indsats. Effekten vil blive målt efter seks måneder på bl.a. livskvalitet, herunder symptomer, aktivitetsniveau og bekymringer, samt antal indlæggelser.

Tildelt støtte

350.000 kr.

2020

Modtager

Amager Hvidovre Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv