Søg støtte

Søg

Røgalarmer


Donation

Forskningsprojekt

Familiebaserede interventioner

BUC RHP og Københavns Universitet

Donationen går til de første skridt med at etablere Center for Familiebaserede Interventioner, som skal tilbyde familier ramt af psykisk sygdom et forebyggende supplement til den etablerede behandling. 310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en far eller mor med en psykisk sygdom, og når en forælder har en alvorlig psykisk sygdom, har deres børn både en genetisk forhøjet risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, ligesom de ofte vokser op i et miljø præget af ustabilitet og manglende overskud. Det nye center skal støtte familierne til at fungere bedre både i hjemmet og udadtil i kontakten til skole, uddannelse og arbejde og dermed forebygge og øge livskvaliteten hos mange mennesker. Centret, der bygger videre på erfaringer fra projekt VIA Family og på den nyeste forskning, vil være forankret i Region Hovedstadens Psykiatri og have stærke samarbejdsrelationer mellem klinik og forskning, region og kommune og mellem primær og sekundær sektor.

Tildelt støtte

939.359 kr.

2020

Modtager

BUC RHP og Københavns Universitet

Region

Landsdækkende