Søg støtte

Søg

Skematerapi mod depression


Donation

Projekt

Fire Zone

Fonden Universe Science Park

Midlerne går til etablering af en interaktiv udstilling i den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe Science Park på Als. Udstillingen vil være særligt målrettet børn og unge og skal formidle viden om ild, brandårsager samt brandsikkerhed og -forebyggelse. Et forprojekt har vist, at det er afgørende for læringen og den efterfølgende forankring i de besøgendes bevidsthed, at alle sanser tages i brug. Grundtanken i Fire Zone er derfor at opbygge forståelse for brand gennem aktivering af hele kroppen og intelligent leg. Udstillingen skal bestå af tre områder: Science Zone med fokus på, hvorfor ild opstår, forskellige former for ild, og hvordan man videnskabeligt håndterer en brand; Burning House, der skal give en sanselig oplevelse af et brændende hus, og hvor man kan lære, hvordan man kommer sikkert ud af en farlig situation, der involverer ild; Safety Zone, der formidler, hvad man selv kan gøre for at få et brandsikkert hjem og agere brandsikkert i sin hverdag. Eksperter fra Beredskabsstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Brand og Redning Sønderjylland samt TrygFonden har bidraget til idéudvikling af udstillingen, der forventes at køre i syv år.

Tildelt støtte

6.503.842 kr.

2019

Modtager

Fonden Universe Science Park

Region

Landsdækkende