Søg støtte

Søg

Flere ind i ForeningsDanmark


Donation

Projekt

Flere ind i ForeningsDanmark

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

EnergiCenter Voldparken er et hus drevet af og for frivillige med aktiviteter indenfor sundhed, idræt, natur og kultur. Huset støtter og giver adgang til faciliteter for 60 foreninger med mere end 30 forskellige etniske baggrunde. Foreningerne fungerer i dag adskilt, men projektet skal give dem kompetencer til at blive åbne og inkluderende fællesskaber, bl.a. ved at uddanne trænere til at håndtere børn og unge fra socialt belastede områder samt gennem fællesaktiviteter som folkekøkkener og børneidrætsdage.

Tildelt støtte

900.000 kr.

2019

Modtager

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start