Søg støtte

Søg

Elevråd opstart-synliggørelse


Donation

Projekt

Flere trygge deltagende fædre

Baba v. Fonden For Socialt Ansvar

Donationen går til Baba-indsatsen, der styrker fædres forældreegenskaber. Indsatsen inspirerer fædre til at tale sammen på tværs af etnicitet og til at tage del i deres børns liv. Det har positiv effekt på familien og børnene, medvirker til nedbringelse af vold og hærværk i boligområder, ligesom ressourcestærke fædre på en større skala nedbringer risikoen for parallelsamfund og radikalisering. De lokale samarbejdspartnere, der bl.a. tæller kommunen og boligsociale helhedsplaner, har ansvaret for finansiering og den praktiske gennemførelse af Baba-indsatsen lokalt.

Tildelt støtte

2.930.872 kr.

2018

Modtager

Baba v. Fonden For Socialt Ansvar

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle