Søg støtte

Søg

Patienters egen vurdering af mental sundhed


Donation

Projekt

Flygtningefamilie / traumer.

Frivillignet Middelfart

Mange af de flygtninge, der har fået asyl i Danmark, har oplevet mange voldsomme og smertelige oplevelser i forbindelse med flugten fra deres hjemland. Hos Frivillignet Middelfart ønsker man at tilbyde traumatiserede flygtninge en uges internatkursus på Sct. Knudsborg ved Bro strand. Kurset er tiltænkt og tilrettelagt således, at familierne opnår en positiv oplevelse i kontakten med systemet. Kurset skal supplere undervisningen på jobcentrene, hvor deltagerne vil blive anbefalet igennem. Formålet med projektet er således at give familierne mod på livet i Danmark samt hjælp til at håndtere det traume, familien har haft, gennem aktiviteter som yogaøvelser, mindfulness-træning, strandvandring, leg, ekskursioner i naturen, samtalegrupper og undervisningsoplæg om relevante temaer såsom job- og uddannelsesmuligheder, dansk kultur og sundhed. Kursusformen er uprøvet og skal afvikles i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Frivillignet, Frivilligcenteret, Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Mentornetværket.

Tildelt støtte

108.000 kr.

2016

Modtager

Frivillignet Middelfart

Region

Syddanmark