Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Fodfri symaskine til brugere

Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune

Knudepunktet er et aktivitetshus, hvor borgere i alderen 60+ og førtidspensionister mødes til aktiviteter og samvær. Knudepunktets brugerråd, der består af syv brugere, en personalerepræsentant og en leder, beskæftiger sig bl.a. med, hvordan den enkelte borger bedst muligt støttes i at bevare en god hverdag og nogle gode leveår. Med donationen kan brugerrådet indkøbe to fod-fri symaskiner, som tekstilværkstedets brugere med funktionsnedsættelser kan bruge. På den måde kan de ældre blive ved med at udføre håndarbejde og ikke mindst være en del af et socialt og meningsfyldt fællesskab.

Tildelt støtte

9.990 kr.

2022

Modtager

Brugerrådet ved Aktivitetscentret Knudepunktet, Vejen Kommune

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår