Søg støtte

Søg

Forebyg brand i ældres hjem


Donation

Projekt

Førstehjælp Region Syddanmark

Dansk Folkehjælp

Når en person falder om med hjertestop, er det afgørende for personens overlevelseschancer og mulighed for at overleve uden mén, at vedkommende får hjælp hurtigst muligt. For hvert minut der går, falder overlevelseschancerne. Dette projekt har derfor til formål at uddanne 240 førstehjælpere i 15 udvalgte lokalområder i Region Syddanmark. Desuden vil der blive uddelt hjertestartere til de 15 lokalområder, så der bliver mulighed for akut at yde kvalificeret førstehjælp.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2014

Modtager

Dansk Folkehjælp

Region

Syddanmark