Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Førstehjælpskursus til KUU-elever

KVUC

KUU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasiet grundet både personlige og faglige udfordringer. Med dette projekt ønsker de at tilbyde alle 273 elever et førstehjælpskursus. Sådan et kursus kan give eleverne selvtillid, motivation til at lære og en tro på, at de kan bidrage positivt til samfundet. Samtidig vil kurserne gavne de unge fremover, hvor mange ønsker at tage en sundhedsfaglig uddannelse.

Tildelt støtte

95.000 kr.

2015

Modtager

KVUC

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Akut hjælp