Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Folkekirkens Asylsamarbejde

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Asylsøgere, der er kommet til Danmark, befinder sig i en isoleret og sårbar livsfase. Dette projekt har til formål at mobilisere frivillige fra landets sogne og menigheder til at engagere sig i sociale og netværksskabende aktiviteter for flygtninge, som enten befinder sig i asylfasen, eller som har fået opholdstilladelse og er i gang med det kommunale integrationsforløb. Projektet følger således den enkelte asylsøger fra ankomsten til Danmark og – hvis der gives opholdstilladelse – videre gennem integrationsforløbet i bopælskommunen. Målet er, at flere asylsøgere får oplevelsen af at være en del af et netværk og have en meningsfyldt hverdag. Ved at deltage i fx sportsarrangementer, udflugter, kontaktfamilier og danskundervisning vil de få et større kendskab til dansk kultur, sprog, traditioner mv., og samtidig vil deres fremtidige muligheder i det danske samfund vil blive styrket. Projektet gennemføres i regi af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i et samarbejde med Tværkulturelt Center, Folkekirke og Religionsmøde samt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Der vil desuden blive samarbejdet med Røde Kors og kommunerne i videst mulige omfang.

Tildelt støtte

2.250.000 kr.

2015

Modtager

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet