Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Projekt

Fontænehusets UngeNetværk(FUN)

Fontænehuset Frederikshavn

Fontænehuset i Frederikshavn er et klubhus og socialt arbejdsfællesskab for psykisk sårbare over 18 år. Her er der plads og rum til at skabe udvikling og indhold i livet gennem frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Med denne donation skal tilbuddet gennem en særlig udviklingsindsats introduceres og synliggøres for flere psykisk sårbare unge i alderen 18 til 30 år i området, der er tilknyttet den Kommunale Ungeenhed. Hensigten er, at de unge ved deltagelse i Fontænehusets mange aktiviteter vil udvikle deres ressourcer og kompetencer, så de kan deltage i ordinære uddannelsesforløb, rehabiliterende tilbud eller opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Tildelt støtte

811.545 kr.

2020

Modtager

Fontænehuset Frederikshavn

Region

Nordjylland