Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Forældregruppe i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri

Donationen går til at undersøge effekterne af mentaliseringsbaseret behandling til forældre med psykisk sygdom. Børn af forældre med psykisk sygdom har en højere risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom. Derfor er det afgørende, at forældrene får den rette og rettidige hjælp, så forældrenes sygdom påvirker børnene mindst muligt. Et fælles problem for mange forældre med psykisk sygdom er nedsat evne til at mentalisere, hvilket er evnen til at forsøge at forstå sit barn ved at sætte sig ind i barnets tanker og følelser. Forskning har påvist, at man godt kan optræne mentalisering hos forældrene, og at det har positive effekter for børnene. Forskerne vil derfor afprøve en 12 ugers forældreindsats kaldet ’The Lighthouse MBT Parenting Program’, som er en mentaliseringsbaseret behandling, der i mindre pilotstudier har vist lovende resultater. Forventningen er, at interventionen bl.a. vil reducere psykiske problemer hos barnet efter behandling samt forbedret trivsel hos hele familien. 8 forældre med psykisk sygdom, som har børn i alderen 2-11 år skal deltage, og viser indsatsen gode resultater, skal den afprøves i større skala. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra University College London og Mette Væver, der er professor ved Københavns Universitet og specialist i små børns mentale sundhed.

Tildelt støtte

270.375 kr.

2022

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start