Søg støtte

Søg

Hjertelungeredning


Donation

Projekt

Forældrenetværk Sentudviklede

Ligeværd

Sent udviklede unge har ofte en række problemer, som ikke gør sig gældende for deres jævnaldrende. De har særlige sociale og faglige behov, der medfører, at de ikke kan følge med i skolen og i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge. Det kan ofte føre til stor fortvivlelse især ved afslutningen af grundskolen, da de sent udviklede unge ofte ikke har en idé om, hvad de har af muligheder. Ligeværd er en forening, der tilbyder sent udviklede voksne og unge et fællesskab i trygge rammer, hvor de kan udvikle deres kompetencer. De unge er en del af en afdeling under Ligeværd kaldet Unge for Ligeværd (UFL), som er et nyt projekt, der har til formål at opbygge et forældrenetværk for sent udviklede unge, der står til at forlade grundskolen. Gennem grupperne vil forældrene blive klædt på til at hjælpe de unge videre frem i livet ved at fokusere på det faglige indhold, de unge selv kan klare. Hver klub vil have en vejleder fra Unge for Ligeværd tilknyttet, der vil stå for de indledende møder og fungere som ankermand. De primære temaer vil være den unge, familielivet og netværk. Donationen går til afholdelse af forældrenetværksforløb i tre år.

Tildelt støtte

450.000 kr.

2018

Modtager

Ligeværd

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start