Søg støtte

Søg

DANSIC18


Donation

Forskningsprojekt

Forældretræning til skrøbelige nybagte familier

Københavns Universitet

Forældres evne til at være omsorgsfulde er afgørende for et lille barns trivsel og udvikling. TrygFonden støttede for to år siden et stort lodtrækningsforsøg med 300 socialt udsatte nybagte forældre. Forsøget, der stadig er i gang, skal undersøge effekten af forældretræning i regi af den almindelige sundhedsplejerskeordning. Målet med træningen er at øge forældrenes evne til at se og forstå deres lille barns følelsesmæssige behov og imødekomme disse på en omsorgsfuld måde. Denne donation skal bruges til at supplere forsøget med en omfattende procesevaluering, der skal afdække, hvilke dele af forældretræningen der virker for hvilke familier og hvornår - herunder også hvilke familier, der ikke har gavn af træningen og hvorfor. Resultaterne vil være vigtige for den fremtidige implementering og videreudvikling af forældretræningsprogrammet, så det hjælper de udsatte familier bedst muligt.

Tildelt støtte

3.758.088 kr.

2016

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet