Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

Forankring af sikkerhedskultur

Søsportens Sikkerhedsråd

Donationen går til et projekt, der skal forankre sikkerhedskulturen i lokale sejlsports- og fiskerforeninger samt nationale organisationer for at nedbringe antallet af ulykker på vandet. Formålet med projektet er at forankre sikkerhedskulturen dybere i de lokale klubber. Til en begyndelse rekrutteres fem sejlerklubber og fem fiskerklubber, og i samarbejde med dem udvikles redskaber og metoder til forankring af sikkerhedskulturen. Ved projektets slutning vil ca. 50 klubber være tilknyttet projektet. Målet er, at der ses en faldende tendens i antallet af drukneulykker i Danmark. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har gennem en årrække samarbejdet om indsatsen ”SejlSikkert” med det formål at nedbringe antallet af druknede i forbindelse med fritidsaktiviteter på havet.

Tildelt støtte

6.000.000 kr.

2020

Modtager

Søsportens Sikkerhedsråd

Region

Landsdækkende

Delmål

Respekt for vand