Søg støtte

Søg

Hør bedre - sammen


Donation

Projekt

Forbedre syges livskvalitet

Palliativt Frivilligt Netværk

For at forbedre livskvaliteten for døende patienter har Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn modtaget en donation, der går til kompetenceudvikling af netværkets frivillige og til ansættelse af en koordinator. Flertallet af ældre ønsker at dø i eget hjem, men det er ikke altid muligt, fordi den døende og de pårørende mangler hjælp til at gennemføre et krævende terminalt sygdomsforløb. Det skønnes, at 100-120 uhelbredeligt syge på Fyn på årsbasis vil efterspørge en frivillig indsats i forbindelse med et palliativt forløb i eget hjem.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2018

Modtager

Palliativt Frivilligt Netværk

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start