Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Forebyggelse ifølge danskerne

Mandag Morgen Innovation Aps

Direktør Astrid Læssø Christensen, Mandag Morgen Innovation Aps, har modtaget 2.158.250 kr. til et projekt, der skal undersøge, hvordan man bedst udvikler forebyggelsesindsatsen mod livsstilssygdomme som fx diabetes og kronisk obstruktiv lungelidelse. Mange danskere dør hvert år af livsstilssygdomme, ligesom vi har fået øget viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udviklingen af psykiske og fysiske lidelser. Der bruges enorme summer på at behandle og lindre effekterne af usund levevis, men mindre på forebyggelse. Mandag Morgen har tidligere sammen med TrygFonden gennemført to undersøgelser, der fastslog, at danskerne i vid udstrækning går ind for forebyggelse. Dette projekt bygger videre herpå og skal afdække danskernes holdninger, opfattelser og ønsker til forebyggelse på sundhedsområdet. Det vil således blive belyst, om danskernes holdninger til forebyggelse har ændret sig gennem de senere år. Resultaterne skal sætte forebyggelse på dagsordenen, bidrage med oplysning og ny viden til de relevante aktører samt anvendes til en målrettet udvikling af forebyggelsesindsatsen i Danmark. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Mandag Morgen og TrygFonden.

Tildelt støtte

2.158.250 kr.

2016

Modtager

Mandag Morgen Innovation Aps

Region

Landsdækkende