Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Projekt

Foredrag om udsatte unge

Professionshøjskolen UCC

Programchef Ida Flachs, Pædagogprogrammet UCC, Professionshøjskolen UCC, har modtaget 200.000 kr. fra TrygFonden. Donationen skal bruges til at afholde en række foredrag om, hvordan man arbejder med at forebygge kriminalitet blandt udsatte unge. Der vil især blive fokuseret på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Målgruppen for foredragene er de studerende på pædagog- og læreruddannelserne, der ønsker at beskæftige sig med det kriminalitetsforebyggende arbejde imellem skole, sociale myndigheder og politiet (SSP). Denne foredragsrække, ”Bliv styrket i arbejdet med udsatte unge”, er en tilretning af foredraget ”Bliv klædt på til arbejdet med udsatte unge”, som TrygFonden har støttet to gange tidligere. Foredragene vil bygge bro mellem undervisning og praksis samt give konkrete, pædagogiske redskaber til studerende, der i deres profession vil komme til at beskæftige sig med udsatte børn og unge og deres familier. Bl.a. vil de handle om, hvordan man etablerer et kriminalpræventivt projekt, samt nødvendigheden af at skabe og fremme inkluderende, positive og tryghedsskabende fællesskaber af unge.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2016

Modtager

Professionshøjskolen UCC

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet