Søg støtte

Søg

Øget sikkerhed for søspejdere


Donation

Projekt

Foreninger for alle i Lindholm

DGI Storstrømmen

Boligområdet Lindholm huser 444 børn og unge i alderen 0-24 år, og det vurderes, at kun hver fjerde af de unge benytter sig af idrætstilbud i lokalområdet. Til sammenligning dyrker hele 73 pct. af kommunens øvrige børn og unge i samme aldersgruppe idræt i en forening. Deltagelse i det lokale foreningsliv kan underbygge børn og unges sociale netværk uden for boligområdet samt styrke integrationen i lokalsamfundet. Denne donation går derfor til at bygge bro mellem det lokale foreningsliv og Lindholms børn og unge. Med vejledning fra de ansatte i den lokale helhedsplan vil DGI Storstrømmen tage kontakt til familier med børn i området og gennem samtaler få kortlagt behov og ønsker for deltagelse i foreninger, hvorefter de relevante foreninger kontaktes, og den nødvendige økonomi til kontingent og udstyr sikres. Indsatsen omfatter også at hjælpe børnene/de unge i gang, så de får en god opstart, og derefter følge dem og bidrage til at løse eventuelle problemer, der kan opstå mellem familie, barn og forening. Målet er, at minimum 80 af de lokale unge, som på nuværende tidspunkt ikke er foreningsaktive, efter projektperioden dyrker foreningsidræt.

Tildelt støtte

392.385 kr.

2019

Modtager

DGI Storstrømmen

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start