Søg støtte

Søg

Coaching af unge i folkeskolen


Donation

Projekt

Fra ufaglært til faglært

Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde

En undersøgelse fra Dansk Blindesamfund har vist, at hele 12,9 pct. af de unge synshandicappede, som udgør en andel på 35 pct. i folkeskolen, ikke består folkeskolens afgangsprøven og kommer videre i uddannelsessystemet. I stedet havner de på kontanthjælp eller førtidspension. Blindes Arbejde har mange års erfaring med at drive butikker, hvor medarbejdere, der er langt fra det ordinære arbejdsmarked, arbejder på særlige vilkår eller i fleksjob. Donationen skal bruges til at omsætte denne viden til en ny model, hvor medarbejderne løbende opkvalificeres gennem kurser, der skal skabe grundlag for godkendelse til en praktikplads for erhvervsuddannelsen. Metoderne indbygges i et Blindes Arbejdes Akademi, hvor der arbejdes med kompetenceløft, kobling mellem praksislæring og skoleforløb opbygget via AMU-kurser, der kvalificerer til faglært niveau. Projektet har til formål at give blinde og svagsynede bedre muligheder for at opnå faglige kompetencer samt bidrage til og deltage i arbejdslivet.

Tildelt støtte

545.000 kr.

2016

Modtager

Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde

Region

Landsdækkende