Søg støtte

Søg

Rette pille til rette patient


Donation

Projekt

Fredes Woodshop

Settlementet på Vesterbro

Settlementet på Vesterbro i København står bl.a. bag Fredes Woodshop på Saxogade og er ved at udvikle gaden til en social handelsgade, hvor butikkerne påtager sig at fremme bæredygtigt forbrug og det rummelige arbejdsmarked. Fredes Woodshop er et træværksted, der laver bæredygtige træproduktioner, og som rummer nogle af de mest marginaliserede borgere. Formen i Fredes Woodshop har vist sig at fungere rigtig godt for målgruppen med høj stabilitet og lavt sygefravær til følge. Med udgangspunkt i Fredes Woodshop vil Settlementet derfor udvikle et beskæftigelsesforløb, der skal hjælpe udsatte og sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet ved at opkvalificere både deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Med indsatsen skal det samtidig afdækkes, hvilke faktorer der er udslagsgivende for, at borgerne udvikler sig på værkstedet.

Tildelt støtte

1.397.000 kr.

2019

Modtager

Settlementet på Vesterbro

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle