Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Frirummet

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Med denne donation ønsker Folkehøjskolernes Forening, Efterskoleforeningen og Friskoleforeningen at skabe en ny debatkultur i Danmark. Med afsæt i de cirka 650 institutioner, som de tre foreninger omfatter på landsbasis, er målet at få folk til at mødes på tværs af generationer, kulturer og synspunkter med sigte på at finde frem til det fælles bedste fremfor at have en debat præget af grøftegravning, og hvor ingen lytter til hinanden. Formålet er at skabe større fællesskabsfølelse, sammenhængskraft og danne grobund for flere lokale samarbejder og initiativer.

Tildelt støtte

3.900.000 kr.

2016

Modtager

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet