Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Projekt

Frivillig sjældne-vejledning

Sjældne Diagnoser

TrygFondens donation går til at opkvalificere og udvide korpset af frivillige vejledere i foreningen Sjældne Diagnoser. En diagnose regnes for sjælden, når max 1.000 personer i Danmark har den. Sygdommene er ofte komplekse og kræver en særlig indsats i forhold til diagnostik, behandling og social støtte. Her spiller de 48 små medlemsforeninger under paraplyen Sjældne Diagnoser en central rolle i at formidle kontakt til ligestillede. De fleste foreninger yder frivillig vejledning og støtte fra nogen, der har egne, unikke erfaringer at bidrage med, og som kan hjælpe de sygdomsramte til at håndtere et liv med en sjælden sygdom. Der er stor efterspørgsel, og donationen går i praksis til at gennemføre et kursusforløb for de frivillige vejledere, som ønsker at blive klædt bedre på til opgaven. Målet er også at fastholde og rekruttere flere foreningsvejledere, som kan understøtte netværket på tværs af foreningerne. TrygFonden har støttet projektet med 378.100 kr.

Tildelt støtte

378.100 kr.

2014

Modtager

Sjældne Diagnoser

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom