Søg støtte

Søg

Ligegyldig til lige gyldig


Donation

Projekt

FRIVILLIGHED I STREETMEKKA

GAME

GAME - Streetmekka Aalborg har modtaget støtte til at udvikle en uddannelse for frivillige indenfor gadeidræt og kulturevents. Målet er, at de frivillige skal dygtiggøres i at tilbyde åben træning, aktiviteter, events og workshops i gadeidræt og gadekultur. GAME arbejder for at skabe varige sociale forandringer for børn og unge igennem frivilligt drevne og ungeledede aktiviteter indenfor gadeidræt. GAME danner ramme om fællesskaber for både ressourcestærke og ressourcesvage børn og unge. GAME vil udvikle en uddannelse for unge frivillige, der skal gøre dem i stand til at planlægge og afholde gadeidræts- og kulturevents for en større gruppe af børn og unge fra Aalborg. Uddannelsen skal målrettes unge i alderen 16-30 år, og der er et særligt fokus på at inkludere unge med psykosociale udfordringer, som gør, at de har svært ved at indgå i det ordinære foreningslivs aktiviteter.

Tildelt støtte

972.451 kr.

2019

Modtager

GAME

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start