Søg støtte

Søg

Projekt Ud Af Krigens Skygge


Donation

Projekt

Fulde liv – kvinder og alkohol

A/S Information

Donationen går til en indsats, der skal bidrage til debatten om alkoholkulturen i Danmark. Der er 2.900 årlige dødsfald i Danmark relateret til alkohol, og alkohol er en af de største risikofaktorer, hvad angår dårlig livskvalitet, sygdom og tidlig død. Kvinder med et alkoholforbrug er et underbelyst og overset emne, og derfor vil Informations Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Alkohol & Samfund og med afsæt i international forskning sætte fokus på kvinder og alkohol. Det skal ske gennem en bogudgivelse og en debatrække, der skal nuancere, aftabuisere og introducere ny viden, som vækker nysgerrighed og ansvarsfølelse hos dem, der drikker meget uden at være alkoholikere. Målet er at motivere flere til at reflektere over deres alkoholbrug til hverdag og fest og ikke mindst at inspirere til, at særligt kvinder finder en mere afstemt måde at bruge alkohol på.

Tildelt støtte

398.022 kr.

2021

Modtager

A/S Information

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv