Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Projekt

"Fuldt Hus" - Pilotprojekt

Folketeatret SI og Aarhus Teater SI

Donationen går til projekt ”Fuldt Hus”, der skal gøre sårbare og udsatte borgere til en del af fællesskabet ved at invitere dem gratis i teatret og udnytte ellers tomme pladser i salen. Mange udsatte børn, unge og voksne er forhindret i at deltage i sociale fællesskaber enten pga. økonomiske, sociale eller kulturelle udfordringer. Dette kan føre til en hverdag med meget lidt variation uden meget at glæde sig til eller dele med andre. På Folketeatret i København har man i tre år delt ikke-solgte billetter ud til foreninger for udsatte borgere, som ellers ikke ville have mulighed for at komme i teatret, og donationen gør det muligt at inkludere Aarhus Teater. Samtidig skal de hidtidige erfaringer med projektet samles i en rapport til inspiration for andre danske teatre. Målet er at give en gruppe mennesker nogle oplevelser, de ellers aldrig ville have fået, og invitere udsatte borgere ind i det kulturelle og sociale fællesskab, som er knyttet til teatret. Uddelingen af billetter på de to teatre begynder, så snart det er tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til corona.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2020

Modtager

Folketeatret SI og Aarhus Teater SI

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle