Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Projekt

Funktionelle lidelser

Aarhus Universitetshospital

Denne donation går til en fortsat indsats for at løfte videns- og kompetenceniveauet omkring forebyggelse og rehabilitering af funktionelle lidelser, der er en væsentlig udfordring for kommunernes jobcentre. Der er allerede uddannet 80 ambassadører blandt medarbejdere, der sidder med sygedagpengesager, som står for uddannelse og træning af kolleger. Ambassadørerne vil modtage fortsat uddannelse, ligesom der vil være kurser for sundhedsmedarbejdere. Desuden skal der skabes nye strategiske samarbejder på tværs af kommuner og regioner.

Tildelt støtte

988.491 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende