Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Projekt

Fysisk aktiv i neurorehab

Region Hovedstaden

Donationen går til at understøtte rehabilitering efter neuroskader. Fire teknologiske løsninger skal implementeres på fire forskellige neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden for derved at øge patienternes fysiske aktivitetsniveau. Neurologiske sygdomme er alvorlige og invaliderende, og fysisk aktivitet giver store helbredsfordele. Alligevel viser forskning, at patienterne er inaktive 70-90 pct. af dagen. Dette projekt skal hjælpe til at øge patienternes aktivitetsniveau, selvstændighed og ejerskab til eget forløb under indlæggelsen samt skabe grundlaget for en selvtræningskultur, som forhåbentligt vil følge patienterne i deres liv efter indlæggelse.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2019

Modtager

Region Hovedstaden

Region

Hovedstaden