Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Projekt

Giv en stemme til pårørende

SAVN - for børn og pårørende til indsatte

Donationen går til at undersøge, hvilke behov indsattes børn og andre pårørende og de indsatte selv har for at kunne fortsætte et familieliv og tilgodese børnenes trivsel. I projektet skal indsamles data fra både pårørende og indsatte, som befinder sig på forskellige tidspunkter i afsoningsforløbet. Cirka 3.500 børn har på ethvert givet tidspunkt en far eller mor i fængsel. Børnenes hverdag og generelle trivsel påvirkes af farens eller morens fængsling, der kan gøre det svært at være en del af fællesskaberne i skolen og påvirke deres faglige niveau i negativ retning. Foreningen SAVN har fokus på at få de pårørende bragt sammen i fællesskaber, hvor de kan trække på hinandens erfaringer og spejle sig i hinandens liv. Foreningen samarbejder med Kriminalforsorgen og andre offentlige institutioner.

Tildelt støtte

349.375 kr.

2019

Modtager

SAVN - for børn og pårørende til indsatte

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start