Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Gode overgange fra FGU til EUD

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker (NFD) modtager støtte til at iværksætte et pilotprojekt, der skal bygge bro mellem elever på FGU og erhvervsuddannelse. Donationen fra TrygFonden dækker udgifterne til projektledelse, mentor rekruttering og -uddannelse samt kampagneaktiviteter. EUDer et uddannelsestilbud målrettet alle unge ml. 15 og 25 år, som af sociale, faglige og personlige årsager endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller aktuelt er i beskæftigelse. Mange FGU-elever er motiverede for at tage en ungdomsuddannelse, herunder særligt en erhvervsuddannelse (EUD), men de har brug for ekstra støtte og hjælp for at nå dertil.

Tildelt støtte

1.064.660 kr.

2021

Modtager

Foreningen Nydansker

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start