Søg støtte

Søg

Digital Dannelse og Leg


Donation

Projekt

Godt fra start

Børnecancerfonden

Denne donation går til projektet ”Godt fra Start”, der arbejder for at skabe større tryghed, forbedret patientsikkerhed og øget behandlingskvalitet for familier med kræftsyge børn. Børn og unge med kræft bliver stadig tidligere udskrevet til hjemmet efter diagnose, og familierne står over for selv at skulle håndtere den nye komplekse livssituation, fx med medicinering, opmærksomhed på bivirkninger og særlige hygiejnerestriktioner. På Rigshospitalet får familier med kræftsyge børn ét opfølgende hjemmebesøg af en sygeplejerske efter den første udskrivelse, men for 60 pct. af familierne er det ikke tilstrækkeligt. Med donationen skal den tidlige indsats videreudvikles, så støtten til familier med kræftsyge børn begynder allerede før første udskrivelse, og det bliver muligt at tilbyde flere hjemmebesøg eller tele-videoopkald til familier, der har et særligt behov. Indsatsen kører frem til efteråret 2022, og målet er at gøre tilbuddet til familierne permanent på Rigshospitalet og på sigt i hele Danmark.

Tildelt støtte

446.082 kr.

2020

Modtager

Børnecancerfonden

Region

Landsdækkende