Søg støtte

Søg

Værdighed og retssikkerhed


Donation

Projekt

Gør ventetid til fritid

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom har modtaget støtte til sit arbejde med at skabe frirum for børn og unge med flygtningebaggrund. På asylcentre faciliteres aktiviteterne af unge frivillige, der hver uge eller hver 14. dag skaber oplevelser for børn fra centrene. Aktiviteterne kan være en skattejagt, en biograftur, madlavning, besøg i den lokale svømmehal, påskeægsmaling eller en fodboldturnering. De nuværende aktiviteter er for børn og unge i alderen seks til 17 år. Når flygtningefamilier får opholdstilladelse, flytter de fra asylcenteret til en ny kommune, hvor familien har meget ringe kendskab til lokalsamfundet og dårlige forudsætninger for at indgå i fritidsaktiviteter og etablere positive fællesskaber. Her tilbyder Red Barnet Ungdom i weekenderne venskabsgrupper for børn, hvor unge frivillige henter børnene på deres bopæl og tager ud og laver forskellige sociale aktiviteter i lokalområdet. På den måde får børnene kendskab til deres lokalområde og øver sig i at gå til noget.

Tildelt støtte

267.173 kr.

2019

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start