Søg støtte

Søg

Tryghed til motorik-børn


Donation

Projekt

Gruppebaseret stomiuddannelse

Hvidovre Hospital

Gastroenheden på Amager og Hvidovres Hospital er Danmarks største afdeling for mave- og tarmsygdomme. Afsnit 213 er en del af den kirurgiske sektion, hvis hovedfunktion er at behandle patienter med bl.a. tarmkræft og kroniske tarmlidelser. En af afdelingens patientgrupper er personer, der skal have anlagt en stomi. At få en stomi kan være en stor udfordring for patienten at acceptere, da det medfører en række store ændringer i hverdagen, og det kan på sigt føre til flere psykiske og sociale problemstillinger, heriblandt depression og social isolation. Med denne donation ønsker Gastroenheden at etablere et gruppebaseret uddannelsesforløb for indlagte patienter, der har fået anlagt stomi. Undervisningsforløbet vil være en kombination af vidensdeling, patientinddragelse og psykosocial støtte. Dette projekt vil desuden undersøge, om undervisning i livet med stomi, mens patienten stadig er indlagt, vil imødekomme nogle af de udfordringer, som stomi-patienter oplever, når de vender tilbage til hverdagen. Såfremt patientuddannelsen viser sig at have en positiv effekt hos patienterne, vil tilbuddet blive forankret på afdelingen.

Tildelt støtte

473.280 kr.

2017

Modtager

Hvidovre Hospital

Region

Hovedstaden