Søg støtte

Søg

DGI Outdoor, førstehjælp


Donation

Projekt

HackYourFuture

HackYourFuture

Der er de seneste år kommet rekordmange flygtninge til Danmark, og ofte har disse flygtninge svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på trods af stor motivation. Mange af disse flygtninge har en uddannelsesmæssig baggrund på enten gymnasialt eller videregående niveau, som de ønsker at kunne bruge. En af de fagområder, hvor der mangler arbejdskraft i Danmark, er IT-området. Det anslås, at der om få år vil mangle 6.000 it-fagfolk, og der er derfor gode jobmuligheder i denne branche. HackYourFuture (HYF) er en organisation grundlagt i Amsterdam, der bygger bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet ved at uddanne flygtninge i kodning og programmering. Donationen skal gå til fortsættelse af uddannelsestilbuddet frem mod, at projektet kan blive selvfinansieret. Undervisningen tilrettelægges og varetages af 45 frivillige mentorer, som alle er professionelle fra it-branchen. HYF rekrutterer studerende gennem asylcentre og sociale medier, ligesom jobcentrene i kommunerne også vil blive informeret om uddannelsesforløbet. Uddannelsesforløbet strækker sig over syv måneder med undervisning om søndagen og 25 timers hjemmearbejde om ugen. Det forventes, at 40 studerende gennemfører uddannelsen i København ved udgangen af 2018, og at 25 af disse har fundet beskæftigelse kort tid herefter. Formålet med projektet er at sikre en bæredygtig integrationsindsats, hvor flygtninge kan hjælpe hinanden med at komme i job og dermed bidrage til samfundsudviklingen.

Tildelt støtte

250.000 kr.

2018

Modtager

HackYourFuture

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start